ระบบบันทึกเวลาเข้าเรียนผ่านมือถือ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

พิธีไหว้ครู 13 มิ.ย. 2562

พิธีไหว้ครู 13 มิ.ย. 2562

ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

บันทึกเทปถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ห้องที่มาเรียนครบ 100%